Termins- och medlemsavgift

Medlemsavgift

200 kr per kalenderår, oavsett ålder

Träningsavgift

Barn 500 kr/termin
Vuxen 550 kr/termin

Stavgång 350 kr/termin


Betalning via bankgiro 261-8510. Ange deltagarens namn och personnummer.