Termins- och medlemsavgift

Medlemsavgift har höjts från och med 2024

250 kr per person och kalenderår, oavsett ålder.
Medlemsavgiften är kopplad till personliga försäkringar vilket innebär att det inte finns familjemedlemskap.

Träningsavgift

Barn 500 kr/termin
Vuxen 550 kr/termin

Stavgång 350 kr/termin

1. Betalning via bankgiro 261-8510.
2. Betalning via Swish
Ange deltagarens namn och personnummer.

Swish QR-kod