Anmälan

Fyll i en anmälningsblankett på vårt kansli

(RååGF-Hallen, Landskronavägen 20) måndagar 17.00-19.00. Telefon till kansliet 0706-800930.

På vuxenpass går det även bra att fylla i blanketten i anslutning till något pass. Om du varit med förra terminen behöver du inte fylla i blanketten igen.

Kontrollera dock via kansliet att namn, telefon och e-post finns med i rätt grupp.