Om föreningen

Historia om Råå GF

Den 13 november 1921 samlades ett gäng ungdomar i Folkets Hus på Råå för att diskutera huruvida man kunde starta en gymnastikförening.

Tidigare hade de unga männen ägnat sig åt boxningsträning.
Det beslöts att man skulle bilda en förening och den 10 december 1921 bildades Gymnastikföreningen Ringen.
1922 ändrades namnet till RÅÅ Gymnastikförening.

1925 ordnades den första offentliga uppvisningen på Norrehedsskolan.

På hösten 1929 kom en begäran om att starta en kvinnlig avdelning.
Så blev det också. Första kvinnliga ledaren, Eva Karlsson, mönstrade efter en termin 39 st kvinnliga gymnaster.

RÅÅ Södra skolas gymnastiksal färdigställdes 1939 och då flyttades all verksamhet i föreningen dit.

Föreningens klubbhus ”Stugan” byggdes år 1946 med förtjänstfulla insatser av Eric Schönberg och Henry Mårtensson.

Föreningen startade som pionjärer den rytmiska gymnastiken ledda av Xenia Rasa. Denna gymnastik blev en stor succé.
1951 hade föreningen hela nio olika avdelningar i gymnastik.

Föreningen hade under efterkrigstiden stabiliserats med traditionsbundna evenemang såsom kattagille, julmarknad, och uppvisningsgymnastik.

Lena Persson startade 1967 med jazzgymnastik, som blev mycket populärt.

Vattenskidsektionen startades på initiativ av Lena och Lennart Persson 1967.
Efter många år som en sidosektion till RÅÅ GF drivs sedan 2008 vattenskidverksamheten i egen regi och heter RÅÅ Vattenskidklubb.

Vår förrådsbyggnad byggdes 1988 med Lars-Berne Mårtensson som drivande ordförande. Tillsammans med vattenskidmedlemmar byggdes förrådet till ett mycket lågt pris.

I skrivande stund arbetar styrelsen med att få bygga ett nytt klubbhus eftersom det befintliga klubbhuset har sett sina bästa dagar.

Många är de medlemmar som på ett mycket förtjänstfull sätt hjälpt till att utveckla RÅÅ Gymnastikförening.